W związku z wejściem w dniu 25.05.2018 r. nowych przepisów RODO proszę o potwierdzenie informacją zwrotną akceptacji poniższych warunków ochrony danych osobowych. Informacje o plikach cookie i klauzula informacyjna RODO.

CO TO JEST RODO?

RODO – jest to skrótowiec oznaczający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego stosowanie wchodzi w życie w dniu 25 maja tego roku. RODO jest aktem prawnym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wprowadzenie tego Rozporządzenia ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących praw osób, których dane dotyczą. klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Blach-Pol Krzysztofik, Pałyga spółka jawna (zwanym dalej Blach-Pol sp.j.) z siedzibą w Opocznie ul. Targowa 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zależności od celów jakie Państwo wybraliście: 
a) w celu wykonania umów sprzedaży, zapytań ofertowych. 
b) wysyłki oferty handlowej na żądanie osoby zainteresowanej 
c) dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zgodnie z zawartą umową zlecenia. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 
a) dobrowolna zgoda wyrażona przez Państwa przy wysyłaniu zapytania ofertowego do Blach-Pol sp.j. z żądaniem oferty na usługi oferowane przez Blach-Pol sp.j.
b) realizacja umowy 
c) uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonywania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami 
d) wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego. 
4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
5) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotowi realizującemu wysyłkę mailingu, przy usłudze newsletteru.
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, konkursów – do czasu wyłonienia zwycięzcy 
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
9) podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do przesłania żądanych informacji, realizacji mailingu na wyraźną Państwa zgodę, realizacji zawartej umowy. 
10) Pragniemy zapewnić, że Blach-Pol sp.j. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Przeczytaj naszą politykę prywatności. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.