Project Description

Trójwarstwowa, wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa firmy Blach-Pol, używana jako folia wstępnego krycia do dachów skośnych. Warstwy produktu są łączone za pomocą specjalistycznej metody termobondingu. Dzięki użyciu w procesie produkcji filmu funkcyjnego produkt posiada wysoki wskaźnik wodoszczelności. Specjalne dodatki stabilizacyjne powodują, że membrana charakteryzuje się wysoką odpornością na działenie promieni UV. Użycie nowoczesnych technologii gwarantuje wysoką jakość produktu w całym okresie stosowania.

PARAMETRY:

Gramatura 130 g/m² (±10%)
Szerokość1,5 m
Długość50 mb
Prostoliniowość spełnia wymagania
Reakcja na ogieńKlasa E
Odporność na przesiąkanie wodyKlasa W1
Przenikanie pary wodnej (Sd)0,02 m (-0,01/+0,03)
Siła rozciągająca MD275 N/50mm (±20%)
Siła rozciągająca CD160 N/50mm (±30%)
Wydłużenie MD80% (±20%)
Wydłużenie CD90% (±20%)
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) MD110N (±15%)
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) CD150N (±20%)
Stabilność wymiarowa< 2%
Giętkość w niskiej temperaturze -40°C
INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Rozwinąć membranę równolegle do okapu napisami ku górze.
2. Przymocować membranę do krokwi za pomocą gwoździ lub zszywek.
3. Dla zapewnienia szczelności na krokwiach, przykleić pas taśmy uszczelniającej do kontrłaty od strony, która będzie przylegać do membrany na krokwi.
4. Przybić kontrłaty i łaty na rozciągniętej membranie. Kontrłaty zapewniają odstęp między membraną a łatami. Łączna wysokość łaty i kontrłaty powinna wynosić ok. 8-10 cm. Należy zwrócić uwagę na to, aby miejsca przebicia zszywkami lub gwoździami były zakryte taśmą uszczelniającą i znajdowały się pod kontrłatą.
5. Następny rząd membrany ułożyć z zakładem 10-15 cm (przy spadku dachu poniżej 30° – 20 cm). Dla zapewnienia prawidłowego montażu membrany i jej szczelności na dachu oraz sklejania zakładów należy używać taśmy jednostronnej lub dwustronnej.
6. Przy elementach wychodzących ponad połać dachu membranę rozciągnąć i umocować za pomocą taśmy butylowej.
7. Przy małych elementach (np. rury wywiewowe) membranę naciąć w kształcie trapezu i przybić brzegi do łat.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytania? Wypełnij nasz formularz – oddzwonimy